Servicii

protecția muncii brașov ssm

Protecția Muncii

Bunele practici SSM sunt utile indiferent de mărimea întreprinderii.

Conform legii, aveți obligația de a nota rezultatele evaluării riscurilor.

Serviciul de operator RSVTI presupune supravegherea și verificarea tehnică

Angajatorul are obligația comunice evenimentele, de îndată.

Importanța Prevenirii și Stingerii Incendiilor (P.S.I.) și Protecția Civilă este evidentă.

Coordonator SSM șantiere conform HG300/2006.

Contactează-ne acum pentru o ofertă gratuită pentru firma ta